Kleutergym

Tijdens de kleuterles staat het bewegend ontdekken centraal. De oefeningen liggen binnen het springen, zwaaien, balanceren, klimmen en klauteren. Uitgang van de lessen is dat de opstelling van de toestellen moeten uitnodigen tot bewegen. Er moet een uitdaging uitgaan van de onderdelen: ze mogen niet te moeilijk, maar ook niet te eenvoudig zijn.

Om dit te realiseren brengen wij veranderingen aan in de opstelling van de toestellen, bijvoorbeeld van laag naar hoog, van stabiel naar labiel, van breed naar smal, etc.

Verder differentiëren wij in de opdrachten die wij aan de kinderen geven en houden rekening met het niveau van de motoriek. Gym moet vooral spannend en leuk zijn. Verder is er aandacht voor bewegen op muziek, spelen met klein materiaal, ballen, hoepels, etc. en doen we eenvoudige spelletjes.

Spread the love