Selectieturnen

UPDATE SELECTIETURNEN:
Er gaat in de turnsport de komende jaren veel veranderen en LONGA volgt van harte deze nieuw ingeslagen weg van de KNGU. In het kort komt het er op neer dat turnsters veel later beginnen met individuele wedstrijden, veel langer bezig zijn met ontwikkeling in de breedte (en niet alleen op de 4 Olympische onderdelen) en dat voor de jonge turnsters veel meer teamwedstrijden worden geïntroducee
rd. Onderstaande informatie is daarom deels niet meer van toepassing vanaf het nieuwe seizoen. Voor de start van het nieuwe seizoen zullen we informatie op de site aanpassen.

Algemeen

In de selectie van Longa trainen meisjes die speciaal geselecteerd zijn om doelgericht te trainen voor wedstrijden op verschillende niveaus. Zowel fysiek als mentaal vraagt trainen in de selectie veel van turnsters en ook hun gezin. Daarom wordt van selectieleden een gemotiveerde instelling en de nodige discipline verwacht, uiteraard passend bij het niveau waarop de individuele sporter turnt. Er wordt een beroep gedaan op mentale vaardigheden zoals angsten overwinnen, (intrinsieke) motivatie, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en leervermogen.

Indeling groepen

De turngroepen bij Longa zijn ingedeeld op leeftijd en voornamelijk op niveau. Onze ervaring is namelijk dat de potentie die een turnster heeft, bepalend is voor de trainingsmethode die zij nodig heeft. Met potentie bedoelen wij niet alleen datgene dat een turnster kan, maar vooral wat een turnster in zich heeft en welke mogelijkheden en kansen zij heeft met betrekking tot de toekomst binnen de turnsport. Onze ervaring is, dat meisjes met meer potentie de oefeningen sneller beheersen en daarom eerder toe zijn aan het leren van nieuwe onderdelen.

Bij Longa is de selectie onderverdeeld in drie groepen; A selectie, B selectie en C selectie. Daarnaast hebben we de Jong Talent groep van waaruit meisjes met voldoende potentie kunnen instromen in één van de selectie groepen. In welke groep een turnster traint, hangt af van de divisie waarin zij uitkomt en voornamelijk van de potentie die een turnster heeft. Daarnaast spelen de instelling, motivatie en discipline van een turnster een belangrijke rol. Er wordt vooral gekeken naar de turnster als individu en welke trainingsgroep het beste bij de turnster aansluit. Deze beslissingen worden genomen door de trainsters. De B selectie en C selectie zijn daarnaast onderverdeeld in een onderbouw en bovenbouw groep.

Turnsters worden elk seizoen minimaal twee keer geëvalueerd door de trainster en krijgen aan het einde van het seizoen een bindend advies.

A selectie

In deze groeptrainen de turnsters met de meeste potentie en wordt er toegewerkt en gestreefd naar deelname aan wedstrijden op landelijk niveau die kunnen leiden tot het bondskampioenschap. De trainster heeft een specialisatie gevolgd om deze groep te mogen en kunnen trainen.

 • Turnsters in deze groep komen uit in de 2e en 3e divisie / N2, N3 & N4
 • Turnsters in deze groep trainen 7 tot 8 uur in de week.

B selectie

In deze groep trainen turnsters met gemiddelde potentie en wordt er toegewerkt naar deelname aan wedstrijden op regionaal niveau die kunnen leiden tot het districtskampioenschap.

 • Turnsters in deze groep komen uit in de 4e en 5e divisie / D1 & D2
 • Turnsters in deze groep trainen 4 tot 6 uur in de week, afhankelijk van leeftijd.

C selectie

In deze groep trainen turnsters die meer potentie hebben dan de turnsters uit de recreatie en wordt er toegewerkt naar deelname aan wedstrijden op regionaal niveau die kunnen leiden tot de regiofinale.

 • Turnsters in deze groep komen uit in de 6e divisie / D3 (bij uitzondering 5e divisie)
 • Turnsters in deze groep trainen 2 tot 3,5 uur in de week.

Jong Talent groep

In deze groep trainen turnsters die op de Jong Talent Dag zijn geselecteerd en na de proefperiode in deze groep instromen. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van alle basisvaardigheden van het turnen. Na de JT periode wordt bepaald of en zo ja naar welke groep van de selectie de turnster doorstroomt. Een turnster blijft over het algemeen één tot twee jaar in de Jong Talent groep afhankelijk van leeftijd. Turnsters komen uit op 2 wedstrijden per jaar als Pre-Instap.

Trainingen

In de trainingen wordt gewerkt aan toestelturnen. Er wordt getraind op balk, vloer (airtrack), sprong, brug en rek. Hier wordt gewerkt aan het leren van de elementen uit de wedstrijdoefeningen. Echter er is ook veel aandacht voor basisvaardigheden; vormspanning, lenigheid en kracht. Dit wordt gedaan door oefeningen aan het begin van de training of opstellingen (stationnetjes) naast de toestellen.

Bij verschillende trainingen wordt de warming-up op muziek gedaan. Dit bevordert de muzikaliteit en draagt bij aan het leren bewegen op muziek. Daarbij merken de trainsters dat het ook het ‘fun’ aspect in zich heeft.

Ballet draagt bij aan de ontwikkeling van artisticiteit, expressiviteit, muzikaliteit en stabiliteit van de turnster. Borst omhoog, buik in, benen aangespannen. De basis van turnen begint bij ballet! Met hard werk aan de barre leren de turnsters hoe ze moeten staan. Daarnaast leert ballet ze bijvoorbeeld hoe ze hun voeten moeten afwikkelen bij landingen van spagaat-loopsprongen en hoe ze die sprongen wijder kunnen maken. In het turnen worden ook veel ballettermen gebruikt zoals assemblé, relevé, sisonne, chassé, enzovoorts, dat is niet voor niets. Deelname aan deze trainingen is verplicht voor alle turnsters uit de A selectie en wordt zeer aanbevolen voor turnsters in de D1 en 4e divisie keuze.

Wedstrijden

Alle groepen turnen in het Nationaal Turn Systeem (NTS). In de beginfase tot de turnsters 12 jaar zijn, wordt er voorgeschreven oefenstof geturnd. Daarna is de basis genoeg ontwikkeld om keuze oefenstof te gaan turnen. Bij de keuze oefenstof is het zo dat de turnster, in overleg met de trainsters, zelf keuzes kan maken over welke onderdelen zij in haar oefening wil turnen. Het is echter wel zo dat er per niveau bepaalde eisen zijn waaraan de oefening moet voldoen.

Alle turnsters zijn ingedeeld in een bepaalde leeftijdscategorie. Tijdens wedstrijden turnen meisjes altijd alleen tegen meisjes uit hun leeftijdscategorie en hun eigen niveau. Turnsters mogen pas officieel deelnemen aan wedstrijden vanaf de leeftijdscategorie instap (8 jaar). Soms worden er in het rayon ook speciale wedstrijden georganiseerd voor jongere meisjes. De junior fase duurt voor een turnster twee jaar.

Voorgeschreven oefenstof

 • Pre Instap   7 jaar
 • Instap         8 jaar
 • Pupil 1        9 jaar
 • Pupil 2        10 jaar
 • Jeugd 1      11 jaar

In de voorgeschreven oefenstof wordt in niveaus geturnd. De niveaus zijn verdeeld in nationale niveaus, afgekort met de letter N en district niveaus, afgekort met de letter D. Deze benaming geeft aan welke niveaus op nationale en districtswedstrijden (N- niveaus) worden aangeboden en welke enkel op districtswedstrijden (D- niveaus) worden aangeboden. In het schema is aangegeven welke mogelijkheden er zijn binnen de N-niveaus en D-niveaus. Daarnaast is aangegeven aan welke divisie deze niveaus worden gekoppeld tijdens het turnen van wedstrijden.

Categorie Geboortejaar Divisie 1 Divisie 2 Divisie 3 Divisie 4 Divisie 5 Divisie 6
Instap 2011 N1 N2 N3 D1 D2 D3
Pupil 1 2010 N1 N2 N3 D1 D2 D3
Pupil 2 2009 N1 N2 N3 D1 D2 D3
Jeugd 1 2008 N1/N2 N3 N4 D1 D2 D3

Keuze oefenstof

 • Jeugd 2      12 jaar
 • Junior         13/14jaar
 • Senior        15 jaar en ouder

Binnen de keuze oefenstof wordt er gewerkt met supplementen en divisies. In welke divisie een meisje turnt, hangt af van in welk supplement en in welke leeftijdscategorie zij turnt. Binnen het NTS onderscheiden we zes divisies, waarbij de eerste divisie het hoogste is en de zesde divisie het laagste. Soms worden er in de regio ook wedstrijden georganiseerd voor de zevende divisie. De hoogste divisie waar Longa op dit moment in deel neemt is de 2e divisie. Hoe hoger de divisie, hoe meer trainingsuren er nodig zijn. In het schema is aangegeven welke mogelijkheden er zijn binnen de keuze oefenstof. SUP staat voor supplement.

Categorie Geboortejaar Divisie 1 Divisie 2 Divisie 3 Divisie 4 Divisie 5 Divisie 6
Jeugd 2 2007 SUP C SUP D SUP E SUP F SUP G SUP H
Junior 2006/2005 SUP B SUP C SUP D SUP E SUP F SUP G
Senior 2004 e.o. SUP A SUP B SUP C SUP D SUP E SUP F

Wedstrijdmogelijkheden

Alle turnsters turnen eerst twee voorwedstrijden. Over deze twee wedstrijden wordt er gekeken naar het hoogst behaalde resultaat. Op basis van dit resultaat wordt dan duidelijk of een turnster kan doorstromen naar een finalewedstrijd. Hieronder is per divisie (waar de turnsters van Longa in uitkomen) aangeven welke mogelijkheden er zijn.

6e divisie en D3

Na het turnen van twee voorwedstrijden in het rayon Eemland, kan er worden doorgestroomd naar de regiofinale van Midden Nederland.

5e divisie en D2

Na het turnen van twee voorwedstrijden in het rayon Eemland, kan er worden doorgestroomd naar de regiofinale van Midden Nederland. Vanuit de regiofinale kan worden doorgestroomd naar het districtskampioenschap.

4e divisie en D1

Na het turnen van twee voorwedstrijden in het rayon Eemland kan er worden doorgestroomd naar de regiofinale van Midden Nederland. Vanuit de regiofinale kan worden doorgestroomd naar het districstkampioenschap.

3e divisie en N3 & N4

Na het turnen twee voorwedstrijden in het disitrict Mid-West kan er worden doorgestroomd naar het toestelkampioenschap en de halve finale van het Nederlands kampioenschap. Na het turnen van de halve finale NK kan worden doorgestroomd naar het Nederlands kampioenschap, bestaande uit een meerkampfinale en toestelfinales.

2e divisie en N2

Na het turnen twee voorwedstrijden in in het disitrict Mid-West kan er worden doorgestroomd naar de kwartfinale van het Nederlands kampioenschap. Na het turnen van de kwartfinale NK kan worden doorgestroomd naar de halve finale NK. Na het turnen van de halve finale NK kan worden doorgestroomd naar het Nederlands kampioenschap bestaande uit een meerkampfinale en toestelfinales.

Spread the love