Selectie

Algemeen

In de selectie van Longa trainen meisjes die speciaal geselecteerd zijn om doelgericht te trainen voor wedstrijden op verschillende niveaus. Van turnsters in de selectie wordt daarom een gemotiveerde instelling verwacht.

Indeling groepen

De turngroepen bij Longa zijn ingedeeld op leeftijd en voornamelijk op niveau. Uit onze ervaring blijkt namelijk dat de potentie die een turnster heeft, bepalend is voor de trainingsmethode die zij nodig heeft. Met potentie bedoelen wij niet alleen datgene dat een turnster kan, maar vooral wat een turnster in zich heeft en welke mogelijkheden en kansen zij heeft met betrekking tot de toekomst binnen de turnsport. Onze ervaring is, dat meisjes met meer potentie de oefeningen sneller beheersen en daarom eerder toe zijn aan het leren van nieuwe onderdelen.

Bij Longa is de selectie onderverdeeld in drie groepen. De A selectie, B selectie en C selectie. In welke groep een turnster traint, hangt af van de divisie waar zij in uitkomt en voornamelijk van de potentie die een turnster heeft. Daarnaast spelen de instelling en motivatie van een turnster een belangrijke rol. Deze beslissingen worden genomen door de trainsters. Er wordt vooral gekeken naar de turnster als individu en welke trainingsgroep het beste bij de turnster aansluit. De B selectie en C selectie zijn onderverdeeld in een onderbouw en bovenbouw groep.

A selectie
In deze groep trainen de turnsters met de meeste potentie en wordt er toegewerkt en gestreefd naar deelname aan wedstrijden op landelijk niveau die kunnen leiden tot het bondskampioenschap.

 • Turnsters in deze groep komen uit in de 2e en 3e divisie / N2 & N3
 • Turnsters in deze groep trainen 7 tot 8 uur in de week.

B selectie
In deze groep trainen turnsters met gemiddelde potentie en wordt er toegewerkt naar deelname aan wedstrijden op regionaal niveau die kunnen leiden tot het districtskampioenschap.

 • Turnsters in deze groep komen uit in de 4e en 5e divisie / D1 & D2
 • Turnsters in deze groep trainen 4 tot 6 uur in de week, afhankelijk van de leeftijd.

C selectie
In deze groep trainen turnsters die meer potentie hebben dan de turnsters uit de recreatie en wordt er toegewerkt naar deelname aan wedstrijden op regionaal niveau die kunnen leiden tot de regiofinale.

 • Turnsters in deze groep komen uit in de 6e divisie / D3 (bij uitzondering 5e divisie)
 • Turnsters in deze groep trainen 2 uur in de week.

 

Wedstrijden
Alle groepen turnen in het Nationaal Turn Systeem (NTS). In de beginfase tot de turnsters 12 jaar zijn, wordt er voorgeschreven oefenstof geturnd. Daarna is de basis genoeg ontwikkeld om keuze oefenstof te gaan turnen. Bij de keuze oefenstof is het zo dat de turnster, in overleg met de trainsters, zelf keuzes kan maken over welke onderdelen zij in haar oefening wil turnen. Het is echter wel zo dat er per niveau bepaalde eisen zijn waaraan de oefening moet voldoen.

Alle turnsters zijn ingedeeld in een bepaalde leeftijdscategorie. Tijdens wedstrijden turnen meisjes altijd alleen tegen meisjes uit hun leeftijdscategorie en hun eigen niveau. Turnsters mogen pas officieel deelnemen aan wedstrijden vanaf de leeftijdscategorie instap (8 jaar). Soms worden er in het rayon ook speciale wedstrijden georganiseerd voor jongere meisjes. De junior fase duurt voor een turnster twee jaar.


Voorgeschreven oefenstof

 • Instap 8 jaar
 • Pupil 1 9 jaar
 • Pupil 2 10 jaar
 • Jeugd 1 11 jaar

Keuze oefenstof

 • Jeugd 2 12 jaar
 • Junior 13/14jaar
 • Senior 15 jaar en ouder

In de voorgeschreven oefenstof wordt in niveaus geturnd. De niveaus zijn verdeeld in nationale niveaus, afgekort met de letter N en district niveaus, afgekort met de letter D. Deze benaming geeft aan welke niveaus op nationale en districtwedstrijden (N- niveaus) worden aangeboden en welke enkel op districtwedstrijden (D- niveaus) worden aangeboden.

Binnen de keuze oefenstof wordt er gewerkt met supplementen en divisies. In welke divisie een meisje turnt, hangt af van in welk supplement en in welke leeftijdscategorie zij turnt. Binnen het NTS onderscheiden we zes divisies, waarbij de eerste divisie het hoogste is en de zesde divisie het laagste. Soms worden er in de regio ook wedstrijden georganiseerd voor de zevende divisie. De hoogste divisie waar Longa op dit moment in deel neemt is de 2e divisie. Hoe hoger de divisie, hoe meer trainingsuren er nodig zijn.

Voorgeschreven oefenstof

In het schema is aangegeven welke mogelijkheden er zijn binnen de N-niveaus en D-niveaus. Daarnaast is aangegeven aan welke divisie deze niveaus worden gekoppeld tijdens het turnen van wedstrijden.

Categorie Geboortejaar Divisie 1 Divisie 2 Divisie 3 Divisie 4 Divisie 5 Divisie 6
Instap 2010 N1 N2 N3 D1 D2 D3
Pupil 1 2009 N1 N2 N3 D1 D2 D3
Pupil 2 2008 N1 N2 N3 D1 D2 D3
Jeugd 1 2007 N1/N2 N3 N4 D1 D2 D3

Keuze oefenstof
In het schema is aangegeven welke mogelijkheden er zijn binnen de keuze oefenstof. SUP staat voor supplement.

Categorie Geboortejaar Divisie 1 Divisie 2 Divisie 3 Divisie 4 Divisie 5 Divisie 6
Jeugd 2 2006 SUP C SUP D SUP E SUP F SUP G SUP H
Junior 2005/2004 SUP B SUP C SUP D SUP E SUP F SUP G
Senior 2003 e.o. SUP A SUP B SUP C SUP D SUP E SUP F

Wedstrijdmogelijkheden
Alle turnsters turnen eerst twee voorwedstrijden. Over deze twee wedstrijden wordt er gekeken naar het hoogst behaalde resultaat. Op basis van dit resultaat wordt dan duidelijk of een turnster kan doorstromen naar een finale wedstrijd. Hieronder is per divisie (waar de turnsters van Longa in uitkomen) aangeven welke mogelijkheden er zijn

6e divisie en D3
Na het turnen van twee voorwedstrijden in het rayon Eemland, kan er worden doorgestroomd naar de regiofinale van Midden Nederland.

5e divisie en D2
Na het turnen van twee voorwedstrijden in het rayon Eemland, kan er worden doorgestroomd naar de regiofinale van Midden Nederland. Vanuit de regiofinale kan worden doorgestroomd naar het districtkampioenschap.

4e divisie en D1
Na het turnen van twee voorwedstrijden in het rayon Eemland kan er worden doorgestroomd naar de regiofinale van Midden Nederland. Vanuit de regiofinale kan worden doorgestroomd naar het districtkampioenschap.

3e divisie en N3
Na het turnen twee voorwedstrijden in de regio Midden Nederland kan er worden doorgestroomd naar het districtkampioenschap en de halve finale van het Nederlands kampioenschap. Na het turnen van de halve finale NK kan worden doorgestroomd naar het Nederlands kampioenschap, bestaande uit een meerkampfinale en toestelfinales.

2e divisie en N2
Na het turnen twee voorwedstrijden in de regio Midden Nederland kan er worden doorgestroomd naar het districtkampioenschap en de kwart finale van het Nederlands kampioenschap. Na het turnen van de kwartfinale NK kan worden doorgestroomd naar de halve finale NK. Na het turnen van de halve finale NK kan worden doorgestroomd naar het Nederlands kampioenschap bestaande uit een meerkampfinale en toestelfinales.

Spread the love