Selectie

Algemeen

In de selectie van Longa trainen meisjes die speciaal geselecteerd zijn om doelgericht te trainen voor wedstrijden op verschillende niveaus. Zowel fysiek als mentaal vraagt trainen in de selectie veel van turnsters en hun gezin. Daarom wordt van selectieleden een gemotiveerde instelling en de nodige discipline verwacht, uiteraard passend bij het niveau waarop de individuele sporter turnt. Er wordt een beroep gedaan op mentale vaardigheden zoals angsten overwinnen, (intrinsieke) motivatie, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en leervermogen.

Indeling groepen

De turngroepen bij Longa zijn ingedeeld op leeftijd en voornamelijk op niveau. Onze ervaring is namelijk dat de potentie die een turnster heeft, bepalend is voor de trainingsmethode die zij nodig heeft. Met potentie bedoelen wij niet alleen datgene dat een turnster kan, maar vooral wat een turnster in zich heeft en welke mogelijkheden en kansen zij heeft met betrekking tot de toekomst binnen de turnsport. Onze ervaring is, dat meisjes met meer potentie de oefeningen sneller beheersen en daarom eerder toe zijn aan het leren van nieuwe onderdelen.

Bij Longa is de selectie onderverdeeld in drie groepen. De A selectie, B selectie en C selectie. In welke groep een turnster traint, hangt af van de divisie waar zij in uitkomt en voornamelijk van de potentie die een turnster heeft. Daarnaast spelen de instelling en motivatie van een turnster een belangrijke rol. Deze beslissingen worden genomen door de trainsters. Er wordt vooral gekeken naar de turnster als individu en welke trainingsgroep het beste bij de turnster aansluit. De B selectie en C selectie zijn onderverdeeld in een onderbouw en bovenbouw groep.

Turnsters worden elk seizoen minimaal twee keer geëvalueerd door de trainster en krijgen aan het einde van het seizoen een bindend advies.

A selectie
In deze groep trainen de turnsters met de meeste potentie en wordt er toegewerkt en gestreefd naar deelname aan wedstrijden op landelijk niveau die kunnen leiden tot het bondskampioenschap.

 • Turnsters in deze groep komen uit in de 2e en 3e divisie / N2 & N3
 • Turnsters in deze groep trainen 7 tot 8 uur in de week.

B selectie
In deze groep trainen turnsters met gemiddelde potentie en wordt er toegewerkt naar deelname aan wedstrijden op regionaal niveau die kunnen leiden tot het districtskampioenschap.

 • Turnsters in deze groep komen uit in de 4e en 5e divisie / D1 & D2
 • Turnsters in deze groep trainen 4 tot 6 uur in de week, afhankelijk van de leeftijd.

C selectie
In deze groep trainen turnsters die meer potentie hebben dan de turnsters uit de recreatie en wordt er toegewerkt naar deelname aan wedstrijden op regionaal niveau die kunnen leiden tot de regiofinale.

 • Turnsters in deze groep komen uit in de 6e divisie / D3 (bij uitzondering 5e divisie)
 • Turnsters in deze groep trainen 2 uur in de week.

Jong Talent groep

In deze groep trainen turnsters die op de Jong Talent Dag zijn geselecteerd en na de proefperiode in deze groep instromen. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van alle basisvaardigheden van het turnen. Na de JT periode wordt bepaald of en zo ja naar welke groep van de selectie de turnster doorstroomt. Een turnster blijft over het algemeen één tot twee jaar in de Jong Talent groep afhankelijk van de leeftijd. Turnsters komen uit op 2 wedstrijden per jaar als Pre-Instap.

Trainingen

In de trainingen wordt gewerkt aan toestelturnen. Er wordt getraind op balk, vloer (airtrack), sprong, brug en rek. Hier wordt gewerkt aan het leren van de elementen uit de wedstrijdoefeningen. Echter er is ook veel aandacht voor basisvaardigheden; vormspanning, lenigheid en kracht. Dit wordt gedaan door oefeningen aan het begin van de training of opstellingen (stationnetjes) naast de toestellen.

Bij verschillende trainingen wordt de warming-up op muziek gedaan. Dit bevordert de muzikaliteit en draagt bij aan het leren bewegen op muziek. Daarbij merken de trainsters dat het ook het ‘fun’ aspect in zich heeft.

Ballet draagt bij aan de ontwikkeling van artisticiteit, expressiviteit, muzikaliteit en stabiliteit van de turnster. Borst omhoog, buik in, benen aangespannen. De basis van turnen begint bij ballet! Met hard werk aan de barre leren de turnsters hoe ze moeten staan. Daarnaast leert ballet ze bijvoorbeeld hoe ze hun voeten moeten afwikkelen bij landingen van spagaat-loopsprongen en hoe ze die sprongen wijder kunnen maken. In het turnen worden ook veel ballettermen gebruikt zoals assemblé, relevé, sisonne, chassé, enzovoorts, dat is niet voor niets. Deelname aan deze trainingen is verplicht voor alle turnsters uit de A selectie en wordt zeer aanbevolen voor turnsters in de D1 en 4e divisie keuze.

Wedstrijden


Alle groepen turnen in het Nationaal Turn Systeem (NTS). In de beginfase tot de turnsters 12 jaar zijn, wordt er voorgeschreven oefenstof geturnd. Daarna is de basis genoeg ontwikkeld om keuze oefenstof te gaan turnen. Bij de keuze oefenstof is het zo dat de turnster, in overleg met de trainsters, zelf keuzes kan maken over welke onderdelen zij in haar oefening wil turnen. Het is echter wel zo dat er per niveau bepaalde eisen zijn waaraan de oefening moet voldoen.

Alle turnsters zijn ingedeeld in een bepaalde leeftijdscategorie. Tijdens wedstrijden turnen meisjes altijd alleen tegen meisjes uit hun leeftijdscategorie en hun eigen niveau. Turnsters mogen pas officieel deelnemen aan wedstrijden vanaf de leeftijdscategorie instap (8 jaar). Soms worden er in het rayon ook speciale wedstrijden georganiseerd voor jongere meisjes. De junior fase duurt voor een turnster twee jaar.


Voorgeschreven oefenstof

 • Pre Instap 7 jaar
 • Instap 8 jaar
 • Pupil 1 9 jaar
 • Pupil 2 10 jaar
 • Jeugd 1 11 jaar

In de voorgeschreven oefenstof wordt in verschillende niveaus geturnd. De niveaus zijn verdeeld in nationale niveaus, afgekort met de letter N en district niveaus, afgekort met de letter D. De benaming geeft aan welke niveaus op nationale en districtswedstrijden (N-niveaus) worden aangeboden en welke enkel op districtswedstrijden (D-niveaus) worden aangeboden.

In dit schema is aangegeven welke mogelijkheden er zijn binnen de N-niveaus en D-niveaus. Daarnaast is aangegeven aan welke divisie deze niveaus worden gekoppeld tijdens het turnen van wedstrijden.

Categorie Geboortejaar Divisie 1 Divisie 2 Divisie 3 Divisie 4 Divisie 5 Divisie 6
Instap 2011 N1 N2 N3 D1 D2 D3
Pupil 1 2010 N1 N2 N3 D1 D2 D3
Pupil 2 2009 N1 N2 N3 D1 D2 D3
Jeugd 1 2008 N1/N2 N3 N4 D1 D2 D3

Keuze oefenstof

 • Jeugd 2 12 jaar
 • Junior 13/14jaar
 • Senior 15 jaar en ouder

In het schema is aangegeven welke mogelijkheden er zijn binnen de keuze oefenstof. SUP staat voor supplement.

Categorie Geboortejaar Divisie 1 Divisie 2 Divisie 3 Divisie 4 Divisie 5 Divisie 6
Jeugd 2 2007 SUP C SUP D SUP E SUP F SUP G SUP H
Junior 2006/2005 SUP B SUP C SUP D SUP E SUP F SUP G
Senior 2004 e.o. SUP A SUP B SUP C SUP D SUP E SUP F

Wedstrijdmogelijkheden
Alle turnsters turnen eerst twee voorwedstrijden. Over deze twee wedstrijden wordt er gekeken naar het hoogst behaalde resultaat. Op basis van dit resultaat wordt dan duidelijk of een turnster kan doorstromen naar een finale wedstrijd. Hieronder is per divisie (waar de turnsters van Longa in uitkomen) aangeven welke mogelijkheden er zijn

6e divisie en D3
Na het turnen van twee voorwedstrijden in het rayon Eemland, kan er worden doorgestroomd naar de regiofinale van Midden Nederland.

5e divisie en D2
Na het turnen van twee voorwedstrijden in het rayon Eemland, kan er worden doorgestroomd naar de regiofinale van Midden Nederland. Vanuit de regiofinale kan worden doorgestroomd naar het districtkampioenschap.

4e divisie en D1
Na het turnen van twee voorwedstrijden in het rayon Eemland kan er worden doorgestroomd naar de regiofinale van Midden Nederland. Vanuit de regiofinale kan worden doorgestroomd naar het districtkampioenschap.

3e divisie en N3
Na het turnen twee voorwedstrijden in de regio Midden Nederland kan er worden doorgestroomd naar het districtkampioenschap en de halve finale van het Nederlands kampioenschap. Na het turnen van de halve finale NK kan worden doorgestroomd naar het Nederlands kampioenschap, bestaande uit een meerkampfinale en toestelfinales.

2e divisie en N2
Na het turnen twee voorwedstrijden in de regio Midden Nederland kan er worden doorgestroomd naar het districtkampioenschap en de kwart finale van het Nederlands kampioenschap. Na het turnen van de kwartfinale NK kan worden doorgestroomd naar de halve finale NK. Na het turnen van de halve finale NK kan worden doorgestroomd naar het Nederlands kampioenschap bestaande uit een meerkampfinale en toestelfinales.

Spread the love