Aan de slag met het Lokaal Sportakkoord!

Maandag 7 oktober zijn ruim 30 personen van meer dan 20 organisaties bijeen gekomen tijdens de start- en inspiratiebijeenkomst Lokaal Sportakkoord. Na een korte aftrap heeft wethouder Pieter de Kruif de Woudenbergse sportformateur Martine Willemstein het woord gegeven. De aanwezigen zijn met veel enthousiasme geïnformeerd over landelijke regelingen als het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord. Vervolgens hebben de aanwezigen in vier groepen gesproken over de (on)mogelijkheden, de vorm van samenwerken, succesfactoren en risico’s die horen bij samenwerken en inspirerende voorbeelden van samenwerken.

In het Lokaal Sportakkoord komen allerlei afspraken te staan die ervoor moeten gaan zorgen dat meer Woudenbergers met plezier gaan sporten of bewegen. Maar naast het met plezier sporten en bewegen gaan de afspraken ook over het vergroten van de kracht van allerlei maatschappelijke organisaties en partijen. Samen staan we sterker en gaan we de komende tijd op zoek naar mooie verbindingen die zorgen dat via sporten en bewegen Woudenbergers (nog meer) in hun kracht komen te staan!

Wilt u meepraten? Dat kan! In Woudenberg leggen we focus op drie thema’s uit het Nationaal Sportakkoord: Vaardig in bewegen – Inclusief sporten en bewegen – Vitale sportaanbieders. We praten over deze thema’s door op:

  • Vaardig in bewegen > woensdag 30 oktober 15:00 – 17:00 en dinsdag 12 november 19:00 – 21:00
  • Vitale aanbieders > woensdag 30 oktober 15:00 – 17:00
  • Inclusief sporten en bewegen > dinsdag 12 november 19:00 – 21:00

Voor deze bijeenkomsten zijn we nog op zoek naar locaties waar we welkom zijn. Wilt u direct en concreet een bijdrage leveren aan het Lokaal Sportakkoord wees dan voor 1 van de bijeenkomsten gastheer.

Meer informatie kunt u opvragen bij Martine Willemstein martine.willemstein@bmc.nl

Spread the love