Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 15-4-2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Longa, die gehouden zal worden op maandag 15 april 2019. U bent van harte welkom om 20.00 uur in de Treekerzaal van Sporthal de Camp.

A G E N D A

 1. Opening
 2. Notulen van de ledenvergadering van 16 april 2018.
 3. Jaarverslag over het jaar 2018.
 4. Financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2018 en begroting 2019.
 5. Verslag kascontrolecommissie en (her)benoeming nieuwe commissie.
 6. Bestuurszaken
 7. Samenwerking met Rabobank/NOC*NSF
 8. Vrijwilligersbijdrage
 9. Contributieverhoging
 10. Wedstrijdkosten
 11. Toegang Clubkampioenschappen
 12. Nieuwe gymnastiekhal voor Longa
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
Spread the love