Contributie

Contributie 2019-2020

Junioren: tot 21 jaar
Senioren: 21 jaar en ouder

Onderdeel van de Verenigingscontributie is de Bondscontributie van de KNGU.

Voor junioren bedraagt de Bondscontributie € 22,00 per jaar. Voor senioren bedraagt de Bondscontributie € 27,00 per jaar.

Bij voorkeur ontvangen wij de contributie via een doorlopende incasso machtiging (SEPA).
Bij niet-automatische betalingen rekenen wij € 2,50 aan administratiekosten.

De contributie wordt berekend en geïnd vanuit een ledenadministratie-programma van de KNGU, de gymnastiekbond. De contributie wordt 2 maal per jaar geïncasseerd; 50% per eind november (over de periode juli t/m december) en 50% per eind mei (over de periode januari t/m juni). Voor de KNGU ben je senior lid vanaf het kwartaal dat je 16 wordt. Voor onze halfjaarlijkse contributie inning kijken wij naar het contributieseizoen waarin een lid 16 jaar oud wordt. LONGA heeft er echter voor gekozen de juniorenleeftijd te verhogen naar 21 jaar.

Heeft u vragen over de inning van de contributie dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Joop Suurmeijer (penningmeester@longawoudenberg.nl).

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de contributie:

  • Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributie besproken en vastgesteld.
  • Restitutie van contributie tijdens het seizoen is in principe niet mogelijk; wanneer men door langdurige blessure uitgeschakeld is kan met restitutie krijgen. Dit dient aangegeven te worden bij de penningmeester, deze beslist of dit mogelijk is.
  • Is de contributie niet binnen de gestelde termijn betaald en herhaaldelijk niet op betalingsverzoeken gereageerd, dan kan door het bestuur de toegang tot de training worden ontzegd.

Gemeentelijke regelingen:

De gemeente Woudenberg vindt het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten. Onderstaande mogelijkheden zijn binnen de gemeente Woudenberg van toepassing om de kosten vergoed te krijgen:

De meest gunstige regeling is die van het Jeugdfonds, omdat daar geen maximum aan verbonden is.

Spread the love