Veilig Sport Klimaat

Binnen LONGA willen wij graag dat iedereen zich goed voelt bij onze vereniging en op een prettige manier met elkaar omgaat. Daarom hebben wij omgangsregels gemaakt voor een open, leuke en veilige sfeer. Voor de leiding is er ook nog de gedragscode opgesteld. Hierin staat hoe zij met kinderen en jongeren om moeten gaan. Van iedereen die onze vereniging bezoekt (begeleiders, vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers) verwachten wij dat zij zich aan de omgangsregels houden die in het document ‘omgangsregels’ zijn opgeschreven.

Door afspraken te maken over hoe wij met elkaar omgaan, weet iedereen welke verwachtingen we hierover hebben. De vereniging moet een veilige plek zijn waar een ieder met plezier komt. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling accepteren. Denk hierbij aan pesten, roddelen, machtsmisbruik, discriminatie of (seksueel) intimiderend gedrag of opmerkingen.

Natuurlijk kunnen wij niet alle zaken die kwetsend voor iemand kunnen zijn in regels verwoorden, dan zouden het er te veel worden. De omgangsregels maken wel heel duidelijk hoe wij met elkaar om willen gaan binnen LONGA en wat voor soort gedrag wij niet willen. Ook als iemand zich anders gedraagt of er anders uitziet, behandel je hem/haar met respect.

Iedereen is anders en iedereen telt mee!

Bij LONGA
Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en pupillen binnen de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen zijn betrokkenheid en lichamelijk contact voorwaarden om te groeien. Maar er is wel een duidelijke grens en dat is dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong) volwassen begeleiders en kinderen die bij ons komen sporten, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij voor mensen die binnen onze vereniging met kinderen of jongeren werken een gedragscode opgesteld. Hierin staat wat begeleiders moeten doen om te zorgen voor een veilige sfeer om (seksueel) misbruik te voorkomen.

Wij vragen iedereen die bij ons vrijwilligerswerk doet en hierbij in contact komt met kinderen en jongeren (als technisch leiding, assistent, stagiair(e)of als bestuurslid) de gedragscode te ondertekenen. Hiermee wordt verklaard dat zij de gedragscode kennen en niet tegen deze code zullen handelen.

Wat kun je als ouder doen?

Als ouder kun je een actieve rol vervullen bij het voorkómen en vroegtijdig signaleren van ongewenste situaties. Dat kan door met je kind hierover te praten en de eigen grenzen duidelijk en kenbaar te maken. Daarnaast kun je door actief betrokken te zijn bij (sport) activiteiten van je kind een bijdrage leveren aan een veilig klimaat en de juiste omgangsvormen.

Wat zijn mogelijke signalen dat er sprake is van ongewenst gedrag? 

Gedragsveranderingen bij je kind, zoals een duidelijke afname van het enthousiasme en plezier in activiteiten bij onze vereniging, kunnen een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Het kan hierbij gaan om een tijdelijk ‘dipje’ in de gemoedstoestand, maar dit soort veranderingen kunnen ook duiden op vervelende ervaringen. Soms vertellen kinderen zelf dat er iets gebeurt dat ze niet prettig vinden. Andere kinderen geven weer signalen via lichamelijke klachten. Het is van belang dat je dergelijke signalen serieus neemt en in een gesprek met je kind onderzoekt wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk óók onze verantwoordelijkheid, maar als ouders zie je zoiets waarschijnlijk het eerst.

Vragen, twijfels, klachten

Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten. Als je bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen in het gedrag van je kind vragen hebt waarop je geen antwoord weet, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon.

Heb je vermoedens dat je kind seksueel wordt misbruikt?

Wij willen onze ogen niet sluiten voor het feit dat seksueel misbruik overal voorkomt waar mensen samenkomen ondanks preventieve maatregelen. Meld het zo spoedig mogelijk bij de vertrouwenspersoon, zij bekijkt samen met jou wat er mogelijk aan de hand kan zijn en welke stappen kunnen worden ondernomen. LONGA kan in dergelijke gevallen eventueel ook contact opnemen met vertrouwenspersonen uit andere organisaties (GGD, KNGU) om te kunnen bepalen wat de beste handelswijze is.

Jij kan contact opnemen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF of KNGU

Via de hulplijn van NOC*NSF kan je het telefoonnummer van een
vertrouwenspersoon/adviseur bij jou in de buurt opvragen. Hier kan jij je verhaal kwijt als slachtoffer/ beschuldigde en ontvang je advies en ondersteuning. Ook voor vragen & advies kun je terecht bij de hulplijn.
Hulplijn seksuele intimidatie NOC*NSF: 0900 – 202 55 90 (reguliere belkosten)
Bereikbaarheid: ma t/m vr van 08.00 – 22.00 uur en zaterdag van 12.00 – 16.00 uur
Vertrouwenscontactpersoon KNGU:
Henriët van de Weg, 055 505 87 35 (ma/di/do/vr)  vanderweg@kngu.nl

Spread the love