Privacyverklaring Longa Woudenberg (t.b.v. de AVG)

Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging Longa Woudenberg, gevestigd te Woudenberg, (Bosrand 15, 3931 AP), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506431, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: longaleden@gmail.com.

 

Privacyverklaring_AVG-Longa